* Om fordonet ej hämtas ut innan stängning köres den in i lokalerna och återfås dagen efter. Observera att parkering debiteras enligt vanlig taxa av Parkman.